Informatie voor de leden


Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Hier vinden jullie de informatie voor het seizoen 2024.
Het bestuur van “P.V. Aalten” wenst jullie dan ook allemaal een mooi en succesvol seizoen toe.


Werkschema
Hier het overzicht van het werkschema.

In het vliegprogramma staat aangegeven hoe de inkorfploegen zijn ingedeeld.

Nr InkorversConcourleider
Computer
1Jan ten Have
Tonnie Obrink
Herman Testerink
Theo Kämink
Vincent de Harder
2Loedi Rave
Frans Wiltink
Bert Stronks
Gerben Kraaijenbrink
Jan Lubbers (res.)
Deny te Vruchte
3Gerrie Heinen
Henri Doornink
Herman Rave
Tonny Rave
Wim te Hennepe
Gert Visser
Vliegprogr-Zuid-6-4-2024

(Klik hier voor vergrote afbeelding van het vliegprogramma)
In de kolom ‘spel’ staat voor welk verenigingskampioenschap de vlucht telt (V=Vitesse, M=Midfond, S=Snelheid, EF=Eendaagse Fond, MA= Marathon, J=Jonge duiven en N=Natoer).

Verdere taakverdeling:
Evenementencommissie:
Vincent de Harder, Bert Stronks, Casper Brethouwer,
Deny te Vruchte en Tonnie Obrink
Kantine/bar:Op basis van zelfbediening
Gebouw schoonhouden:Herman Rave
Concourspenningmeesters:Gerrit + Marja Rave
Uitprinten klokken: Gerrie Heinen (Han Schuurman, Jan ten Have)
Manden klaarmaken:Frans en Theo Wiltink
Ringenadministratie:Marja Rave
Muntenverkoop:Han Schuurman
Computer:Vincent de Harder, Deny te Vruchte en Gert Visser
Duiven chippenVincent de Harder (Unikon)
Deny te Vruchte, Gert Visser (Benzing)

Communicatie bij het afslaan
Wanneer de tijd van afslaan afwijkt van het programma wordt dit minimaal een half uur van te voren vermeld op de website van de club (pv-aalten.nl) en ontvangen de leden tegelijkertijd een e-mail.

Klokken
We werken in onze vereniging met twee typen klokken: Benzing (M1, M3 en TOP) en Unikon.
De Benzing gebruikers kunnen terecht bij het loket; de Unikon gebruikers bij het deurloket.
Let erop dat alle met een chip geringde duiven over de antenne gaan; ook de invliegduiven.
Controleer de ringnummers met die op de display van de inkorf-antenne om mogelijke fouten te kunnen corrigeren! De liefhebber -als eindverantwoordelijke- dient er zelf op te letten dat de duiven inderdaad over de antenne gaan en dat de inkorver het ringnummer controleert.

Laden manden
Tijdens het hele seizoen zal er een beroep gedaan worden op alle leden die daartoe in staat zijn om te helpen bij het laden van de manden in de vrachtauto.
Ook al heb je geen dienst: vele handen maken licht werk!

Duiven op toetsenbord

Puntentelling
Voor de onaangewezen kampioenschappen wordt de puntentelling NPO 1:10 (verfijnd systeem) gevolgd.
Neemt men met 10 of minder duiven deel dan telt de eerste uit de klok voor de punten.
Hier een voorbeeld NPO 1:10 (verfijnd systeem), met een aantal deelnemende duiven boven de 10. De prestatie wordt in dat geval gewogen met een verhouding 1 op 10 (1:10).
Stel: een liefhebber neemt deelt met 32 duiven, dan is de factor 32 gedeeld door 10 = 3,2.
De punten van de 3 eerste duiven tellen volledig mee. De punten van de 4e duif tellen voor 2/10 mee. Voor het hokkampioenschap worden de punten van de 4 duiven opgeteld en gedeeld door de factor 3,2.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen de 2 eerste van 3 aangewezen duiven. De punten die de eerste 2 aangewezen duiven scoren worden door 2 gedeeld.

Kampioenschappen
De prijsverhouding is 1:3.
Voorbeeld: nemen er 99 duiven aan een wedstrijd deel, dan komen er 33 op de uitslag,. Het aantal prijsduiven wordt naar boven afgerond.

Voor de verenigingskampioenschappen volgt onze club de opzet van de nationale kampioenschappen, die ook door de afdeling wordt gevolgd. Een uitzondering daarop vormt het Kampioenschap Snelheid. Daarvoor telt ook de Natour mee.
De volgende vluchten tellen voor de kampioenschappen in de verschillende categorieën:

Vitesse:6 van de 7 vluchten tellen
Midfond:5 van de 6 vluchten tellen
Eendaagse Fond:4 van de 5 vluchten tellen
Marathon:5 van de 6 vluchten tellen
Jonge duiven:7 van de 9 vluchten
Natour:4 van de 5 vluchten tellen
Snelheid:Vitesse + Midfond + Jonge duiven + Natour

Berekening kampioenschappen
De punten voor de kampioenschappen Onaangewezen, Aangewezen, Super en Hok, worden per kampioenschap afzonderlijk berekend, waarbij de slechtste vlucht per kampioenschap vervalt.
Voor de duifkampioenschappen tellen alle wedvluchten, met uitzondering van de marathon. Voor het duifkampioenschap marathon tellen maximaal 3 vluchten.

Aantal Verenigingskampioenen
We kennen de categorieën Vitesse, Midfond, Eendaagse Fond, Marathon, Jongeduiven, Natoer en Snelheid (Vitesse+Midfond+Jong+Natour).
Voor iedere categorie kennen we vijf kampioenen Onaangewezen, vijf kampioenen Aangewezen, vijf Duifkampioenen en vijf Hokkampioenen. Dit met uitzondering van de Eendaagse Fond en de Marathon. Daarvoor tellen drie kampioenen Onaangewezen, drie kampioenen Aangewezen, drie Duifkampioenen en drie Hokkampioenen.
Daarnaast wordt er voor iedere categorie één Superkampioen gehuldigd (aangewezen + onaangewezen opgeteld.
Tot slot is er nog één prijs voor de Generale Asduif over alle categorieën. 
Het Hokkampioenschap is vrij nieuw. Ter verduidelijking: dit is een kampioenschap waarbij de in de uitslag behaalde punten door alle duiven van een liefhebber worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal duiven dat de liefhebber voor de vlucht heeft ingekorfd, met een minimaal deeltal 8 voor vitesse-, midfond-, jongeduiven- en natourvluchten en een minimaal deelgetal 4 voor de dagfond- en marathonvluchten.

Extra competities

Dagfondclub Achterhoek Twente (DAT)
Sinds 2017 is er ook een Dagfondclub waaraan de liefhebbers in Afdeling 9 kunnen deelnemen: DAT.
Met ingang van 2020 hoef je daar geen lid meer van te worden. Iedere liefhebber kan deelnemen door op niveau 8 het aantal duiven aan te geven. Er is een inleg per duif en daarvoor dingt elke liefhebber mee naar de gratis hoofdprijzen per wedvlucht.
Kring 3.
Kring 3 organiseert wellicht weer een duifcompetitie per categorie.
De ringnummers kunnen via onze secretaris worden opgegeven tot en met het inkorven voor de eerste wedvlucht van iedere categorie.
Zie verder de informatie van Kring 3 op
https://afdeling9.nl/nieuw/category/kringen/kring-3-nieuws/

Concourscombinatie Achterhoek
Met ingang van 2023 zijn de CC’s 6 en 7 samengevoegd onder de naam C.C. Achterhoek.
Meer informatie op https://www.cc-achterhoek.nl

Elektronisch constateren

 1. Zorg dat je tijdens het inkorven altijd een paar onbeschreven chips bij je hebt.
  In geval van uitval van een chip kan er dan een nieuwe chip aan de duif worden gekoppeld.
 2. Zorg ervoor dat er in je klok alleen duiven staan waarmee wordt gevlogen. Je kunt duiven zelf uit je klok verwijderen.
  Meldt dit wel, omdat de computer dan het duivenbestand uit de klok moet overnemen. Anders wordt automatisch het hele duivenbestand vanuit de computer weer in de klok gezet.
 3. Zwarte chipringen met de nummers 500, 600 of VVR1 mogen niet meer worden gebruikt. Deze ringen worden in een computerbestand herkend als de eerste 2 posities bestaan uit 7A, 7F of 14.

Mededelingen

 1. Afdeling 9 wordt gevolgd qua kampioenschappen.
  In uitzonderingsgevallen wordt eveneens de afdeling gevolgd.
 2. Bij africhtingvluchten is er zo nodig een inkorfploeg en een concoursleider aanwezig (zie vliegprogramma).
 3. Bij dubbelvluchten wordt middels een briefje aan de klok aangeven welke vluchtnummers in de klok  gebruikt worden voor welke vluchten.
 4. De leiding bij het inkorven ligt bij de Concoursleider.
 5. De inkorfploeg is een kwartier voor aanvang aanwezig, zodat op tijd met inkorven kan worden begonnen. Indien er voldoende functionarissen (5) zijn, kan er ook vroeger worden begonnen. Zorg als lid van de inkorfploeg zelf voor vervanging bij afwezigheid.
 6. De inkorfploeg draagt zorg voor het afgeven van de klokken om uitgelezen te worden.
 7. Kom op tijd duiven inkorven volgens het opgestelde rooster.
 8. De liefhebber ondertekent na het inkorven zijn inkorfstaat in 2-voud en krijgt 1 exemplaar ter controle van het aantal ingekorfde duiven, de juistheid van de kloktijd en het aantal duiven dat hij op de verschillende niveaus heeft gezet.
 9. De vrachtkosten worden bij voorschot aan de concourspenningmeester betaald. De concourspenningmeester meldt het als er weer een voorschot gedaan moet worden. Na afloop van het vliegseizoen volgt de eindafrekening.
 10. Er geldt een rookverbod in het clubgebouw van “P.V. Aalten”, met het oog op de gezondheid van de leden en de duiven, met uitzondering van het lokaal van voorheen De Reisduif.
 11. Waar bovenstaande regels niet in voorzien, gelden de reglementen van de NPO en/of de Afdeling.
 12. Waar reglementen niet in voorzien beslist het bestuur van “P.V. Aalten”.

Invliegduiven

Invliegduiven zijn toegestaan. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Het is op alle niveaus mogelijk om duiven of een deel van de duiven als invliegduiven mee te geven. Alle duiven dienen wel geregistreerd te worden door ze over de antenne te halen.
  Op nationale en sectorvluchten zijn invliegduiven niet toegestaan.
 2. Op vluchten kunnen niet meer dan 150 oude en/of 200 jonge duiven in concours gezet worden. Worden er meer duiven ingekorfd dan worden de meerdere duiven reglementair invliegduiven.
 3. Ook invliegduiven dienen vermeld te staan op de ingeleverde hok- en entingslijst.
 4. Als alle duiven als invliegduiven worden ingezet, kan de klok na het inkorven direct worden uitgelezen, zodat de liefhebber na de vlucht niet terug hoeft te komen.

Poulen

De niveaus waarop de duiven gezet/gepould kunnen worden zijn:
* niveau 1 voor de vereniging;
* niveau 2 voor de CC 6;
* niveau 3 voor Zuid (CC 6 en 7);
* niveau 4 voor Afdeling 9;
* niveau 8 voor DAT;
* niveau 9 voor Nationaal/Sector;
* niveau 10 voor de Noordelijke Unie.

Reacties zijn gesloten.