Informatie voor de leden

Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Hier vinden jullie de informatie voor het seizoen 2021.
We mogen weer met 3 inkorfplekken werken: 2 binnen en 1 buiten.
Uiteraard blijven de 1,5 meter regel en de voorgeschreven hygiëne-maatregelen van kracht.

Het bestuur van “P.V. Aalten” wenst jullie allemaal een mooi en succesvol seizoen toe. We hopen dat het ondanks de nog steeds aanhoudende corona-perikelen toch een mooi duivensportjaar wordt.Werkschema
Hier het overzicht van het werkschema.
We korven op 3 plekken in:
Loket 1 (Benzing)
Loket 2 (Benzing en Tauris)
Loket 3 (Unikon).
In het vliegprogramma wordt aangegeven hoe de inkorfploegen zijn ingedeeld.

Inkorver
Benzing
Inkorver
Benzing / Tauris ….
Inkorver
Unikon
ConcoursleiderHulp bij
laden
1Jan ten HaveJos
Goossens
Tonnie ObrinkTheo KäminkTonnie Knip-penborg
2Loedi
Rave
Bert
Stronks
Jan
Wiggers
Vincent de
Harder
Casper Brethouwer
3Gerrie
Heinen
Tonny
Rave
Henri DoorninkGert VisserTonnie Knip-penborg
4Wim te HennepeHerman
Rave
Herman TesterinkDeny te VruchteCasper Brethouwer
Vliegprogr-Zuid-22-5-2021

(Klik hier voor vergrote afbeelding van het vliegprogramma)
In de kolom ‘spel’ staat voor welk verenigingskampioenschap de vlucht telt (V=Vitesse, M=Midfond, S=Snelheid, EF=Eendaagse Fond, MA= Marathon, J=Jonge duiven en N=Natoer).

Verdere taakverdeling:
Evenementencommissie:
Vincent de Harder, Hemmie Knippenborg, Jan ten Have. Jan Wiggers en Deny te Vruchte
Kantine/bar:Hemmie Knippenborg en Frans Wiltink
Gebouw schoonhouden:Herman Rave
Concourspenningmeesters:Gerrit + Marja Rave
Uitprinten klokken: Gerrie Heinen
Manden klaarmaken:Theo Wiltink
Ringenadministratie:Frans Wiltink en Vincent de Harder
Muntenverkoop:Han Schuurman
Koppelvluchten+kampioensprijzen: Janni Visser
Computer:Vincent de Harder, Theo Kämink,
Deny te Vruchte en Gert Visser
Duiven chippenVincent de Harder (Unikon)
Gert Visser (Benzing)

Communicatie bij het afslaan
Wanneer de tijd van afslaan afwijkt van het programma wordt dit minimaal een half uur van te voren vermeld op de website van de club (luchtpostaalten.nl) en ontvangen de leden tegelijkertijd een e-mail.
In het jaarboekje staan de telefoonnummers van de leden vermeld bij de ringenseries jonge duiven.

Klokken
We werken in onze vereniging met drie typen klokken: Benzing (M1 en TOP), Tauris en Unikon.
De Benzing en Unikon gebruikers kunnen bij de ‘deur’ en het ‘luik’ worden ingekorfd en de Tauris gebruikers bij alleen het ‘luik’.
Let erop dat alle met een chip geringde duiven over de antenne gaan. Controleer de ringnummers met die op de display van de inkorf-antenne om mogelijke fouten te kunnen corrigeren! De liefhebber -als eindverantwoordelijke- dient er zelf op te letten dat de duiven inderdaad over de antenne gaan en dat de inkorver het ringnummer controleert.

Laden manden
Tijdens het hele seizoen zal er een beroep gedaan worden op alle leden om te helpen bij het laden van de manden in de vrachtauto.
Ook al heb je geen dienst: vele handen maken licht werk!

Duiven op toetsenbord

Puntentelling
Voor de hokkampioenschappen wordt de puntentelling NPO 1:10 (verfijnd systeem) gevolgd.
Neemt men met 10 of minder duiven deel dan telt de eerste uit de klok voor de punten.
Hier een voorbeeld NPO 1:10 (verfijnd systeem), met een aantal deelnemende duiven boven de 10. De prestatie wordt in dat geval gewogen met een verhouding 1 op 10 (1:10).
Stel: een liefhebber neemt deelt met 32 duiven, dan is de factor 32 gedeeld door 10 = 3,2.
De punten van de 3 eerste duiven tellen volledig mee. De punten van de 4e duif tellen voor 2/10 mee. Voor het hokkampioenschap worden de punten van de 4 duiven opgeteld en gedeeld door de factor 3,2.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2 van de 3 aangewezen duiven.

Kampioenschappen
De prijsverhouding is 1:4.
Voorbeeld: nemen er 100 duiven aan een wedstrijd deel, dan komen er 25 op de uitslag, met altijd een afronding naar boven.

Voor de verenigingskampioenschappen volgt onze club de opzet van de nationale kampioenschappen, die ook door de afdeling, Noord, Zuid en de C.C.’s wordt gevolgd.
De volgende vluchten tellen voor de kampioenschappen in de verschillende categorieën:

Vitesse:5 van de 5 vluchten tellen (door het uitvallen van V14)
Midfond:6 van de 6 vluchten tellen (door het uitvallen van M18)
Eendaagse Fond:4 van de 5 vluchten tellen
Marathon:5 van de 6 vluchten tellen
Jonge duiven:6 van de 8 vluchten J29 t/m J36 tellen
Natour:4 vam de 5 vluchten tellen
Snelheid:Vitesse + Midfond + Jonge duiven

Berekening kampioenschappen
De punten voor de kampioenschappen Onaangewezen, Aangewezen en Super, worden per kampioenschap afzonderlijk berekend, waarbij het aangegeven aantal slechtste vluchten per kampioenschap vervalt.
Voor de duifkampioenschappen tellen alle wedvluchten.

Aantal Verenigingskampioenen
We kennen de categorieën Vitesse, Midfond, Eendaagse Fond, Marathon, Jongeduiven, Natoer en Snelheid (Vitesse+Midfond+Jong).
Voor iedere categorie kennen we vijf kampioenen Onaangewezen, vijf kampioenen Aangewezen en vijf Duifkampioenen. Dit met uitzondering van de Eendaagse Fond en de Marathon. Daarvoor tellen 3 kampioenen Onaangewezen, 3 kampioenen Aangewezen en 3 Duifkampioenen.
Daarnaast wordt er voor iedere categorie één Superkampioen gehuldigd (aangewezen + onaangewezen opgeteld.
Tot slot is er nog één prijs voor de Generale Asduif over alle categorieën. 

Extra competities

Vitesse-/midfondduif Zuid.
Kring Zuid organiseert wellicht weer een Vitesse- en midfondduif-competitie. Je kunt daar maximaal 3 duiven voor opgeven, maar dan moet er één jaarling bij zijn. De ringnummers kunnen worden opgegeven tot en met het inkorven van de eerste wedvlucht.
De inleg is € 5,- per duif.
Zie verder de informatie van Kring Zuid op
https://www.kring3afdeling9.nl/vit-duif-competitie/ .

Dagfondclub Achterhoek Twente (DAT)
Sinds 2017 is er ook een Dagfondclub waaraan de liefhebbers in Afdeling 9 kunnen deelnemen: DAT.
Met ingang van 2020 hoef je daar geen lid meer van te worden. Iedere liefhebber kan deelnemen door op niveau 8 het aantal duiven aan te geven. De inleg bedraagt 50 eurocent per duif en daarvoor dingt elke liefhebber mee naar de gratis hoofdprijzen per wedvlucht.
Meer informatie op http://www.dfcachterhoektwente.nl/.

Elektronisch constateren

 1. Zorg dat je tijdens het inkorven altijd een paar onbeschreven chips bij je hebt.
  In geval van uitval van een chip kan er dan een nieuwe chip aan de duif worden gekoppeld.
 2. Zorg ervoor dat er in je klok alleen duiven staan waarmee wordt gevlogen. Je kunt duiven zelf uit je klok verwijderen.
  Meldt dit wel, omdat de computer dan het duivenbestand uit de klok moet overnemen. Anders wordt automatisch het hele duivenbestand vanuit de computer weer in de klok gezet.
 3. Zwarte chipringen met de nummers 500, 600 of VVR1 mogen niet meer worden gebruikt. Deze ringen worden in een computerbestand herkend als de eerste 2 posities bestaan uit 7A, 7F of 14.

Mededelingen

 1. Afdeling 9 wordt gevolgd qua kampioenschappen. De twee sectorale jongeduivenvluchten tellen echter niet voor het kampioenschap Snelheid. In uitzonderingsgevallen wordt eveneens de afdeling gevolgd.
 2. Bij africhtingvluchten is er zo nodig een inkorfploeg en een concoursleider aanwezig (zie vliegprogramma).
 3. Voor het inkorven is er een volgnummer. Daaraan wordt een briefje gehecht met naam en aantal duiven. Bij dubbelvluchten wordt middels een briefje aan de klok aangeven welke vluchtnummers in de klok  gebruikt worden voor welke vluchten.
 4. De leiding bij het inkorven ligt bij de Concoursleider.
 5. De inkorfploeg is een kwartier voor aanvang aanwezig, zodat op tijd met inkorven kan worden begonnen. Indien er voldoende functionarissen (5) zijn, kan er ook vroeger worden begonnen. Zorg als lid van de inkorfploeg zelf voor vervanging bij afwezigheid.
 6. De inkorfploeg draagt zorg voor het afgeven van de klokken om uitgelezen te worden.
 7. Kom op tijd duiven inkorven en niet op het laatste nippertje.
 8. Betaal wekelijks bij de wedvluchtpenningmeester. Laat het niet oplopen.
 9. Er geldt een rookverbod in het clubgebouw van “P.V. Aalten”, met het oog op de gezondheid van de leden en de duiven, met uitzondering van het lokaal van De Reisduif.
 10. Voor de Koppelvluchten tellen alle vluchten; dus ook de natoer.
 11. Waar bovenstaande regels niet in voorzien, gelden de reglementen van de NPO en/of de Afdeling.
 12. Waar reglementen niet in voorzien beslist het bestuur van “P.V. Aalten”.

Invliegduiven

Invliegduiven zijn toegestaan. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Het is mogelijk alle duiven als invliegduiven mee te geven. De duiven dienen wel geregistreerd te worden door ze over de antenne te halen.
 2. Invliegduiven dienen vermeld te staan op de ingeleverde hok- en entingslijst.
 3. Als alle duiven als invliegduiven worden ingezet, kan de klok na het inkorven leeg gemaakt worden, zodat de liefhebber na de vlucht niet terug hoeft te komen om af te slaan.
 4. Het is mogelijk om duiven (bijvoorbeeld marathonduiven) niet mee te laten tellen voor kampioenschappen op hogere niveaus dan het verenigingsniveau (1). Dit kan dus op niveau 2 (C.C. Achterhoek) en hoger. Op nationale en sectorvluchten is dit niet mogelijk.

Poulen

De niveaus waarop de duiven gezet/gepould kunnen worden zijn:
* niveau 1 voor de vereniging;
* niveau 2 voor de CC Achterhoek;
* niveau 3 voor Zuid (CC 6 t/m 9);
* niveau 4 voor Afdeling 9;
* niveau 8 voor DAT;
* niveau 9 voor Nationaal/Sector;
* niveau 10 voor de Noordelijke Unie.

Reacties zijn gesloten.