Informatie voor leden

 

Beste sportvrienden, hier vinden jullie de informatie voor het seizoen 2014.Kras kijkt naar links
Het bestuur wenst jullie allemaal een geweldig seizoen !!!

Werkschema (met dank aan Wim Saalmink)
Allereerst is hier het schema voor de inkorfploegen en concoursleiders.
Inkorfploegen
Ploeg 1.  Hemmie Knippenborg en Sander Frenken
Ploeg 2.  Loedi Rave en Sjaak Lubbers
Ploeg 3.  Tonnie Rave en Gert Visser
Ploeg 4.  Anjo de Vries en Wilfried te Vruchte
Ploeg 5.  Theo Kämink en Arjan Voltman
Ploeg 6.  Wim ‘te Hennepe en Jan te Brake
Ploeg 7.  Jo ten Have en Erik Kuenen
Ploeg 8.  Herman (H.J.) Rave en Deny te Vruchte/Wim Aalbers
Concoursleiders
M     =     Joke Mengerink
S       =    Wim Saalmink
R      =     Kees van Rijs

[spiderpowa-pdf src=”http://www.pv-aalten.nl/wp-content/uploads/2014/05/Werkprogramma-2014-3.pdf”] (klik hier voor volledig scherm Werkschema 2014)
In de laatste kolom staat voor welk verenigingskampioenschap de vlucht telt (V=Vitesse, M=Midfond, S=Snelheid, EF=Eendaagse Fond, OF= Overnachtfond, J=Jong (1e toer), NT=Natoer (2e toer).
De duiven voor Bourges en Gien moeten worden aangevoerd bij “De Blauwe Doffer” in Lichtenvoorde.

Verdere taakverdeling
Kantine: Frans Wiltink en Arjan Voltman
Clubgebouw schoonhouden:
Herman Rave en Wim Kuiperij
Uitlezen klokken/maken uitslag:
Jos Goossens, Anton Kuiperij, Gerrie Heinen en Han Schuurman
Manden klaarmaken: Theo Wiltink
Muntenverkoop: Han Schuurman

Communicatieschema
In gevallen dat dat nodig is informeren we elkaar telefonisch volgens onderstaand belschema.
Han Schuurman belt: Gerrie Heinen, Herman Rave, Joke Mengerink, Wim Kuiperij, H.J. (Herman) Rave en Sjaak Lubbers.
Jos Goossens belt: Erik Kuenen, Frans Wiltink, Gert & Janni Visser, Sander Frenken en Anjo de Vries.
Wim ‘te Hennepe belt: Jan ten Have, D. te Vruchte, Jos de Beukelaer, Hemmie Knippenborg en Arjan Voltman.
G. Rave belt: Wilfried te Vruchte
Wim Aalbers belt: Theo Kämink en Kees van Rijs
Loedi Rave belt: Kuiperij/Saalmink, Theo Wiltink, Tonnie Rave en Jan te Brake.
Voor telefoonnummers zie het boekje van “De Luchtpost”.

Klokken
We werken in onze vereniging met 3 typen klokken: Benzing (M1 en TOP), Tauris en Unikon.
De Unikon gebruikers dienen, naast de module, ook de klok mee te nemen. De voedingsadapter hoeft niet meegenomen te worden. De Benzing en Unikon gebruikers kunnen bij de ‘deur’ en het ‘luik’ worden ingekorfd en de Tauris gebruikers bij alleen het ‘luik’.
Let erop dat alle met een chip geringde duiven over de antenne gaan. Controleer de ringnummers met die op de display van de inkorfantenne om mogelijke fouten te kunnen corrigeren.

Laden manden
Tijdens het hele seizoen zal er een beroep gedaan worden op alle leden om te helpen bij het laden van de manden in de vrachtauto. Ook al heb je geen dienst: vele handen maken licht werk.
Met z’n allen er tegen aan, dan wordt het een mooi seizoen.

Puntentelling
Voor de hokkampioenschappen wordt de puntentelling NPO 1:10 (verfijnd systeem) gevolgd.Duiven op toetsenbord
Neemt men met 10 of minder duiven deel dan telt de eerste uit de klok voor de punten.
Hier een voorbeeld NPO 1:10 (verfijnd systeem), met een aantal deelnemende duiven boven de 10. De prestatie wordt in dat geval gewogen met een verhouding 1 op 10 (1:10).
Stel: een liefhebber neemt deelt met 32 duiven, dan is de factor 32 gedeeld door 10 = 3,2.
De punten van de 3 eerste duiven tellen volledig mee. De punten van de 4e duif tellen voor 2/10 mee. Voor het hokkampioenschap worden de punten van de 4 duiven opgeteld en gedeeld door de factor 3,2.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2 van de 3 aangewezen duiven.

Kampioenschappen vereniging
De prijsverhouding is 1:4.
Voorbeeld: nemen er 100 duiven aan een wedstrijd deel, dan komen er 25 op de uitslag.

Aantal vluchten op het programma:
Vitesse                            7 vluchten
Midfond                         7 vluchten
Eendaagse fond           5 vluchten
Overnacht fond            7 vluchten
1e Toer Jong                  8 vluchten
2e Toer Jong & Oud     7 vluchten
Generaal Snelheid       7 Vitesse + 7 Midfond + 8 1e Toer Jong

Voor de kampioenschappen in onze vereniging tellen per categorie alle vluchten. 
Voor de 2e Toer Jong & Oud zijn er twee aparte kampioenschappen: één voor de natoer (jong + oud) en één voor de jonge duiven (2e toer).

Aantal Verenigingskampioenen 2014
We kennen de categorieën Vitesse, Midfond, Eendaagse Fond, Overnachtfond, Jong 1e Toer, Jong+Oud 2e Toer en Generaal Snelheid (Vitesse+Midfond+Jong 1e Toer).
Voor iedere categorie kennen we vier kampioenen Onaangewezen en drie kampioenen Aangewezen.
Daarnaast wordt er per categorie één Superkampioen gehuldigd (aangewezen + onaangewezen opgeteld) en kennen we drie Duifkampioenen per categorie.
Tot slot is er nog één prijs voor de (generale) Asduif over alle categorieën. 

Extra competities

Vitesse
Kring 3 organiseert een Vitesseduif-competitie. Je kunt daar maximaal 2 duiven voor opgeven. De ringnummers kunnen worden opgegeven tot en met het inkorven van de eerste wedvlucht.
De inleg is € 5,- per duif. Zie verder het informatieboekje van Kring 3.

Midfond
Daarnaast kan er worden deelgenomen aan de Midfondclub van Afdeling 9. Ook hier is de inleg € 5,- per duivencoach. Als lid van de Midfondclub kun je ook derby’s à € 0,50 per duif opgeven voor de jaarlijkse derbyvlucht op 2 juni (M22) vanuit Nanteuil le Haudouin (reservevlucht is M24).


Elektronisch constateren

 1. Zorg dat je tijdens het inkorven onbeschreven (nieuwe) chips bij je hebt.
  De eerste uitgave chipringen kunnen door veroudering problemen geven.
  In geval van uitval kan er tijdens het inkorven een nieuwe chip worden gekoppeld.
 2. Zorg ervoor dat in het systeem alleen duiven staan waarmee wordt gevlogen.Duivenklok
  Als je duiven uit je systeem hebt verwijderd, meldt dit dan want dan wordt het bestand van je klok naar de computer gezet. Normaal wordt het bestand vanuit de computer naar de klok gezet.
 3. Ringen van andere verenigingen kunnen niet meer gelezen worden.
  Dat kan alleen nadat de NPO ze opnieuw heeft gekoppeld aan ons verenigingsnummer 0801.
 4. Ringen kunnen wel onderling in de vereniging worden geruild.

 Mededelingen

 1. Bij africhtingsvluchten zijn er inkorfploegen en een concoursleider aanwezig.
 2. Voor het inkorven haalt iedere deelnemer een volgnummer. De liefhebbers met elektronische klokken hechten daaraan een papiertje met naam en aantal duiven (doffers en duivinnen).
  Als er geen volgnummer wordt gebruikt komt men achteraan.
  Bij dubbelvluchten middels een papiertje ook aangeven welke vluchtnummers er gebruikt worden voor welke vluchten.
 3. De leiding bij het inkorven ligt bij de Concoursleider.
 4. Zorg er als inkorfploeg voor dat er op tijd met inkorven kan worden begonnen.
  Indien er voldoende functionarissen (5) zijn, kan ook vroeger worden begonnen.
  Zorg voor vervanging bij afwezigheid.
 5. Kom op tijd duiven inkorven en niet op het laatste nippertje.
 6. Betaal wekelijks bij de wedvluchtpenningmeester (Marja Rave). Laat het niet oplopen.
 7. Meldpost voor de NPO-vluchten is Netty Goossens, tel. 461389 (alle duiven melden).
 8. Er geldt een rookverbod voor het hele clubgebouw van “De Luchtpost”.
 9. Koppelvliegen is met ingang van 2014 weer actueel.
 10. Waar bovenstaande regels niet in voorzien, gelden de reglementen.

 

 

Reacties zijn gesloten.